Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2019. december 18., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Megemlékezés a Lisszaboni Szerződés és a jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta tizedik évfordulójáról (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Az Európai Tanács 2019. december 12–13-i ülésének következtetései (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.A Szaharov-díj átadása (ünnepélyes ülés)
 12.Az ülés folytatása
 13.Szavazások órája
  
13.1.Az ombudsman megválasztása (a szavazás második és harmadik fordulója)
  
13.2.KAP: a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem és a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság ***I (szavazás)
  
13.3.EU–Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv *** (szavazás)
  
13.4.Kifogás az eljárási szabályzat 112: Hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin és a mankozeb (szavazás)
  
13.5.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (szavazás)
  
13.6.Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az LMBTI-mentes övezetek (szavazás)
  
13.7.Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (szavazás)
  
13.8.Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében (szavazás)
  
13.9.Uniós kezdeményezés a beporzókról (szavazás)
  
13.10.Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége (vita időszerű kérdésekről)
 19.Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”) (vita)
 20.Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (vita)
 21.Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában (vita)
 22.A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban (vita)
 23.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 24.Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az ombudsman megválasztása
Jegyzőkönyv (208 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredménye (96 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1709 kb) 1. melléklet (15 kb) 
 
Jegyzőkönyv (208 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredménye (96 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1709 kb) 1. melléklet (15 kb) 
 
Jegyzőkönyv (89 kb) Jelenléti ív (14 kb) A szavazások eredménye (42 kb) Név szerinti szavazás eredménye (114 kb)    
 
Jegyzőkönyv (344 kb) Jelenléti ív (82 kb) A szavazások eredménye (141 kb) Név szerinti szavazás eredménye (558 kb)    
Utolsó frissítés: 2021. május 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat