Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 18 grudnia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Głosowanie
  
13.1.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (druga i trzecia tura)
  
13.2.WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 ***I (głosowanie)
  
13.3.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy *** (głosowanie)
  
13.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb (głosowanie)
  
13.5.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  
13.6.Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym strefy wolne od LGBTI (głosowanie)
  
13.7.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (głosowanie)
  
13.8.Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (głosowanie)
  
13.9.Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających (głosowanie)
  
13.10.Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 15.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (debata)
 20.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (debata)
 21.Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui (debata)
 22.Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie (debata)
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Protokół (204 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (95 kb) Wyniki głosowań imiennych (1709 kb) Załącznik 1 (15 kb) 
 
Protokół (204 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (95 kb) Wyniki głosowań imiennych (1709 kb) Załącznik 1 (15 kb) 
 
Protokół (90 kb) Lista obecności (14 kb) Wyniki głosowania (40 kb) Wyniki głosowań imiennych (109 kb)    
 
Protokół (358 kb) Lista obecności (83 kb) Wyniki głosowania (145 kb) Wyniki głosowań imiennych (559 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności