Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 18 grudnia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Głosowanie
  13.1.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (druga i trzecia tura)
  13.2.WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 ***I (głosowanie)
  13.3.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy *** (głosowanie)
  13.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb (głosowanie)
  13.5.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  13.6.Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym strefy wolne od LGBTI (głosowanie)
  13.7.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (głosowanie)
  13.8.Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (głosowanie)
  13.9.Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających (głosowanie)
  13.10.Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 15.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (debata)
 20.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (debata)
 21.Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui (debata)
 22.Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie (debata)
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Protokół (204 kb)
06/08/2020 09:52
  Lista obecności (69 kb)
26/02/2020 18:06
  Załącznik 1 (15 kb)
06/08/2020 09:52
 
Protokół (90 kb)
06/08/2020 09:52
  Lista obecności (14 kb)
26/02/2020 18:06
  Wyniki głosowania (40 kb)
20/02/2020 11:00
  Głosowanie imienne (109 kb)
13/02/2020 14:14
 
Protokół (358 kb)
06/08/2020 09:52
  Lista obecności (83 kb)
26/02/2020 18:06
  Wyniki głosowania (145 kb)
20/02/2020 11:00
  Głosowanie imienne (559 kb)
13/02/2020 14:14
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności