Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Pripomenutie si 10. výročia Lisabonskej zmluvy a právne záväznej charty základných práv (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019 (rozprava)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Hlasovanie
  
13.1.Voľba Európskeho ombudsmana (druhé a tretie kolo hlasovania)
  
13.2.SPP: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020 ***I (hlasovanie)
  
13.3.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávací protokol *** (hlasovanie)
  
13.4.Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu (hlasovanie)
  
13.5.Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  
13.6.Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI (hlasovanie)
  
13.7.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (hlasovanie)
  
13.8.Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (hlasovanie)
  
13.9.Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače (hlasovanie)
  
13.10.Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru (tematická rozprava)
 19.Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (rozprava)
 20.Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (rozprava)
 21.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (rozprava)
 22.Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne (rozprava)
 23.Zloženie výborov a delegácií
 24.Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Voľba Európskeho ombudsmana
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovania (94 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1709 kb) Príloha 1 (14 kb) 
 
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovania (94 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1709 kb) Príloha 1 (14 kb) 
 
Zápisnica (91 kb) Prezenčná listina (14 kb) Výsledky hlasovania (40 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (110 kb)    
 
Zápisnica (341 kb) Prezenčná listina (84 kb) Výsledky hlasovania (141 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (557 kb)    
Posledná úprava: 23. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia