Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Omröstning
  
13.1.Val av ombudsmannen (andra och tredje slutna omröstningarna)
  
13.2.Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020 ***I (omröstning)
  
13.3.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll *** (omröstning)
  
13.4.Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb (omröstning)
  
13.5.Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 (omröstning)
  
13.6.Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (omröstning)
  
13.7.Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 (omröstning)
  
13.8.Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (omröstning)
  
13.9.EU-initiativet för pollinerande insekter (omröstning)
  
13.10.Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Förenligheten mellan det nuvarande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och kommissionens förslag om en europeisk grön giv (debatt om en aktuell fråga)
 19.Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (debatt)
 20.Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (debatt)
 21.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (debatt)
 22.Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (debatt)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av ombudsmannen
Protokoll (207 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (93 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1709 kb) Bilaga 1 (14 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (93 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1709 kb) Bilaga 1 (14 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (39 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (111 kb)    
 
Protokoll (351 kb) Närvarolista (84 kb) Omröstningsresultat (135 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (557 kb)    
Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy