Index 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll - Omröstningsresultat
XML 93kPDF 135kWORD 39k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020 ***I

 2. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll ***

 3. Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb

 4. Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017

 5. Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”

 6. Resolutionsförslag - Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0

 7. Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia

 8. EU-initiativet för pollinerande insekter

 9. Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg
Senaste uppdatering: 18 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy