Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 350kWORD 89k
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Lissabonin sopimuksen ja oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan 10. vuosipäivä (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Eurooppa-neuvoston 12. ja 13. joulukuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Äänestykset
  13.1.Oikeusasiamiehen valitseminen (toinen ja kolmas äänestyskierros)
  13.2.YMP: rahoituskuri varainhoitovuodesta 2021 alkaen ja pilareiden välinen joustavuus kalenterivuoden 2020 osalta ***I (äänestys)
  13.3.EU:n ja Gambian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja *** (äänestys)
  13.4.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet, mukaan lukien dimoksistrobiini ja mankotsebi (äänestys)
  13.5.Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2017 tilien päättäminen (äänestys)
  13.6.Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet (äänestys)
  13.7.Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (äänestys)
  13.8.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (äänestys)
  13.9.Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite (äänestys)
  13.10.Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.EU:n ja Mercosurin nykyisen vapaakauppasopimuksen yhteensopivuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan komission ehdotuksen kanssa (ajankohtainen keskustelu)
 19.Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (keskustelu)
 20.Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi (keskustelu)
 21.Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (keskustelu)
 22.Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen (keskustelu)
 23.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 24.EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Oikeusasiamiehen valitseminen


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.08.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0261/2019)

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0264/2019)

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0265/2019)

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0266/2019)

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest ja Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0268/2019)

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0269/2019)

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0270/2019).

II.   Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0242/2019)

—   Erik Marquardt ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0243/2019)

—   Kati Piri ja Robert Biedroń S&D-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0244/2019)

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0245/2019)

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0256/2019)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0257/2019).

III.   Venäjän laki "ulkomaisista agenteista" (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle ja Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0258/2019)

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0259/2019)

—   Kati Piri ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0260/2019)

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0262/2019)

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0263/2019)

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0267/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 3 osalta (D063568/01 - 2019/2991(RPS) - määräaika: 13. maaliskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta (D063675/03 - 2019/2949(RPS) - määräaika: 27. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse prokloratsin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063862/03 - 2019/2947(RPS) - määräaika: 27. tammikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse perkloraatin enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa (D063903/03 - 2019/2961(RPS) - määräaika: 4. maaliskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysorbaattien (E 432–436) käytöstä hiilihapollisissa juomissa (D063907/03 - 2019/2969(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sitruunahapon (E 330) käytöstä kaakao- ja suklaatuotteissa (D063908/03 - 2019/2970(RPS) - määräaika: 11. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse soijapapuhemiselluloosan (E 426) käytöstä (D063923/03 - 2019/2971(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sorbiinihapon (E 200) käytöstä munankuorien koristevärjäykseen tarkoitetuissa nestemäisissä värivalmisteissa (D063924/03 - 2019/2972(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) käytöstä nestemäisissä kasviöljyemulsioissa (D063925/03 - 2019/2973(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse liha-luujauhon käyttämisestä polttolaitoksissa polttoaineena (D063960/03 - 2019/2992(RPS) - määräaika: 14. maaliskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta sinkkioksidia koskevan poikkeuksen laajentamiseksi koskemaan sen käyttöä säilöntäaineiden stabilointiaineena suljetuissa astioissa tapahtuvassa säilönnässä ja sävytyspastojen säilönnässä (D064651/02 - 2019/2960(RPS) - määräaika: 3. maaliskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta (D064664/02 - 2019/2968(RPS) - määräaika: 7. maaliskuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 saksankielisen toisinnon oikaisemisesta (D064944/02 - 2019/2948(RPS) - määräaika: 27. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn muita heikompaa asemaa koskevan kynnysarvon muuttamisesta (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus ajoneuvojen luokittelusta, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun käyttäjien velvollisuuksista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja vähimmäisperusteista ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä tulojen ja elinolojen aihealueen muuttujien määrä ja nimet (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä työvoiman aihealueen muuttujien määrä ja nimet (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä tietojen keräämiseen, yhdistelemiseen, vertailuun, käyttöön sekä täydellisyyden ja johdonmukaisuuden tarkistamiseen liittyviä arvopaperistamisrekisterin operatiivisia standardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintihakemuksen ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan yksinkertaistetun hakemuksen yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritellään perusteet sille, mitkä järjestelyt lieventävät riittävästi katettuihin joukkolainoihin ja arvopaperistamisiin liittyvää vastapuoliluottoriskiä, ja delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys 2/2019 – EUH (N9-0049/2019 - C9-0189/2019 - 2019/2179(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


6. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 26/2019 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle jättäneensä hyväksymättä määrärahasiirron DEC 18/2019 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä määrärahasiirron 2/2019 - Euroopan ulkosuhdehallinto.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä määrärahasiirron INF 4/2019 - Tuomioistuin.


7. Lissabonin sopimuksen ja oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan 10. vuosipäivä (keskustelu)

Lissabonin sopimuksen ja oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan 10. vuosipäivä (2019/2951(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Pascal Durand Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Jonathan Bullock.

Puheenvuorot: Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) ja Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 9.49.)


8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.01.


9. Eurooppa-neuvoston 12. ja 13. joulukuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 12. ja 13. joulukuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (2019/2723(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ID-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Michael Heaver ja Danuta Maria Hübner.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Michel Barnier (pääneuvottelija) ja Charles Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.10.


11. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Parlamentti kokoontui juhlaistuntoon luovuttaakseen Saharov-palkinnon Ilham Tohtille, jota edusti tilaisuudessa hänen tyttärensä Jewher Ilham.

Ennen palkinnon luovuttamista puhemies toivotti myös tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneet finalistit ja heidän edustajansa.

(Istunto keskeytettiin klo 12.35.)


12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.39.

°
° ° °

Puheenvuorot: Angel Dzhambazki ja Karima Delli.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


13.1. Oikeusasiamiehen valitseminen (toinen ja kolmas äänestyskierros)

Puhemies muistutti, ettei yksikään ehdokkaista saanut eilen ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä (istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.1).

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa seuraavien jäsenten nimitysehdokkuudet: Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Emily O’Reilly ja Cecilia Wikström.

(Nils Muižnieks veti pois ehdokkuutensa.)

Puhemies palautti mieliin työjärjestyksen 231 artiklan määräykset ja äänestystä koskevat käytännön järjestelyt.

Hän totesi, että valitsemiselle asetetut edellytykset täyttyvät, sillä vähintään puolet parlamentin jäsenistä oli läsnä.

Toimitettiin salainen äänestys.

Puhemies luki ääneen äänestystulokset:

- äänestäneiden määrä: 694

- tyhjien äänten määrä: 56

- annetut äänet: 638

- vaadittava enemmistö: 320

Äänimäärät järjestyksessä suurimmasta pienimpään:

Emily O’Reilly: 291 ääntä

Julia Laffranque: 251 ääntä

Giuseppe Fortunato: 58 ääntä

Cecilia Wikström: 38 ääntä

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 18.12.2019, liite 1).

Puhemies totesi, että yksikään ehdokas ei saanut enemmistöä annetuista äänistä, joten on järjestettävä kolmas äänestyskierros.

Hän palautti mieliin työjärjestyksen 231 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan määräykset ja ilmoitti kolmannesta äänestyskierroksesta, johon pääsevät kaksi toisella äänestyskierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta, Emily O'Reilly ja Julia Laffranque.

Toimitettiin salainen äänestys.

- äänestäneiden määrä: 694

- tyhjien äänten määrä: 94

- annetut äänet: 600

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 18.12.2019, liite 1).

Äänimäärät:

Emily O’Reilly: 320 ääntä

Julia Laffranque: 280 ääntä

Puhemies julisti kolmannen äänestyskierroksen tulosten perusteella Emily O'Reillyn Euroopan oikeusasiamieheksi (P9_TA(2019)0096) ja toivotti tälle onnea valinnan johdosta sekä ilmoitti allekirjoittavansa parlamentin päätöksen Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta.

Puheenvuoro:

Phil Hogan (komission jäsen) onnitteli Emily O’Reillyä.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS


13.2. YMP: rahoituskuri varainhoitovuodesta 2021 alkaen ja pilareiden välinen joustavuus kalenterivuoden 2020 osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rahoituskurista varainhoitovuodesta 2021 alkaen sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta [COM(2019)0580 - C9-0163/2019- 2019/0253(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins (A9-0042/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0097)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


13.3. EU:n ja Gambian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä [08974/2019 - C9-0106/2019- 2019/0076(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carmen Avram (A9-0026/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0098)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen ja pöytäkirjan tekemiselle.


13.4. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet, mukaan lukien dimoksistrobiini ja mankotsebi (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden benfluraliini, dimoksistrobiini, fluatsinami, flutolaniili, mankotsebi, mekoproppi-P, mepikvat, metiraami, oksamyyli ja pyraklostrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D064213/02 - 2019/2925(RSP)) (B9-0230/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Anja Hazekamp, Tilly Metz ja Eleonora Evi.

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0099)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)


13.5. Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2017 tilien päättäminen (äänestys)

Ehdotus päätökseksi B9-0235/2019

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0100)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)


13.6. Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet (äänestys)

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 26.11.2019, kohta 15).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Maria Walsh ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume ja Raphaël Glucksmann S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen ja Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek ja Petros Kokkalis GUE/NGL-ryhmän puolesta hlbti-henkilöihin kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0101)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)


13.7. Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (äänestys)

Keskustelu käytiin 17. joulukuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.12.2019, kohta 17).

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Irene Tinagli ECON-valiokunnan puolesta globaalin digitaalitalouden oikeudenmukaisesta verotuksesta: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)) (B9-0238/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0102)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


13.8. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0240/2019

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0103)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

Puheenvuorot:

Sophia in 't Veld esittääkseen W kappaleeseen suullisen tarkistuksen. Parlamentti antoi suostumuksensa suullisesta tarkistuksesta toimitettavaan äänestykseen.


13.9. Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0233/2019

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0104)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Puheenvuorot:

Nicolaus Fest ja Jérôme Rivière äänestyksen kulusta (puhemies selvensi asiaa).


13.10. Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0239/2019

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0105)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Puheenvuorot:

Patrick Breyer esittääkseen tarkistuksiin 6, 7 ja 9 suullisen tarkistuksen. Parlamentti ei hyväksynyt äänestyksen toimittamista suullisesta tarkistuksesta, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.

Patrick Breyer työjärjestyksen 180 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkistusten 6, 7 ja 9 peruuttamiseksi.


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński ja Martin Horwood

Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller ja Seán Kelly

Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil ja Joachim Stanisław Brudziński

Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki ja Jiří Pospíšil

Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer ja Billy Kelleher.


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.14.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


17. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


18. EU:n ja Mercosurin nykyisen vapaakauppasopimuksen yhteensopivuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan komission ehdotuksen kanssa (ajankohtainen keskustelu)

EU:n ja Mercosurin nykyisen vapaakauppasopimuksen yhteensopivuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan komission ehdotuksen kanssa (2019/2976(RSP))

Yannick Jadot käytti puheenvuoron alustaakseen Verts/ALE-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Phil Hogan (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sven Simon PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Jordi Cañas Renew-ryhmän puolesta, Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Markus Buchheit ID-ryhmän puolesta, Geert Bourgeois ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Tiziana Beghin, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López ja Frédérique Ries.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová ja José Manuel Fernandes.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Isabel Wiseler-Lima PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Bonfrisco ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos ja Ilhan Kyuchyuk.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva ja Bogusław Liberadzki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace ja Clare Daly.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos ja Raphaël Glucksmann S&D-ryhmän puolesta uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019)

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski ja Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019)

—   Reinhard Bütikofer ja Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019)

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019)

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko ja David Lega PPE-ryhmän puolesta uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.5.


20. Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Leopoldo López Gil PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici ja Carlo Fidanza.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace ja Fabio Massimo Castaldo.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


21. Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Leopoldo López Gil PPE-ryhmän puolesta, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D-ryhmän puolesta, Javier Nart Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos ja Alicia Homs Ginel.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace ja Fabio Massimo Castaldo.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Kati Piri ja Maria Manuel Leitão Marques S&D-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019)

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini ja Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta Sophia Fabio Massimo Castaldo Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019)

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík ja David Lega PPE-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019)

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski ja Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.6.


22. Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen (2019/2993(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Traian Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Domènec Ruiz Devesa S&D-ryhmän puolesta, Luisa Porritt Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Matthew Patten, Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil ja Bernard Guetta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar ja Mick Wallace.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt ja Mounir Satouri Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019)

—   Kati Piri, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019)

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019)

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner ja María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete ja David McAllister PPE-ryhmän puolesta Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019)

—   Cornelia Ernst ja Manuel Bompard GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.7.


23. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

AFET-valiokunta: Dubravka Šuican tilalle Sunčana Glavak

ECON-valiokunta: Cristian-Silviu Buşoin tilalle Siegfried Mureşan

suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta: Dubravka Šuican tilalle Sunčana Glavak

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Adina-Ioana Văleanin tilalle Gheorghe-Vlad Nistor

Päätökset tulevat voimaan tänään.


24. EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta, Irène Tolleret Renew-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Christine Anderson ID-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: helmikuun 2020 istuntojakso.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 645.170/OJJE).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


Liite 1 - Oikeusasiamiehen valitseminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSIIN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Toinen äänestyskierros

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Kolmas äänestyskierros

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö