Index 
Jegyzőkönyv
PDF 344kWORD 89k
2019. december 18., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Megemlékezés a Lisszaboni Szerződés és a jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta tizedik évfordulójáról (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Az Európai Tanács 2019. december 12–13-i ülésének következtetései (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.A Szaharov-díj átadása (ünnepélyes ülés)
 12.Az ülés folytatása
 13.Szavazások órája
  13.1.Az ombudsman megválasztása (a szavazás második és harmadik fordulója)
  13.2.KAP: a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem és a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság ***I (szavazás)
  13.3.EU–Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv *** (szavazás)
  13.4.Kifogás az eljárási szabályzat 112: Hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin és a mankozeb (szavazás)
  13.5.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (szavazás)
  13.6.Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az LMBTI-mentes övezetek (szavazás)
  13.7.Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (szavazás)
  13.8.Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében (szavazás)
  13.9.Uniós kezdeményezés a beporzókról (szavazás)
  13.10.Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége (vita időszerű kérdésekről)
 19.Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”) (vita)
 20.Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (vita)
 21.Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában (vita)
 22.A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban (vita)
 23.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 24.Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az ombudsman megválasztása


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.08-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértése Burkina Fasóban (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértéséről Burkina Fasóban (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Fabio Massimo Castaldo az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértéséről Burkina Fasóban (B9-0264/2019);

—   Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértéséről Burkina Fasóban (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou és Niyazi Kizilyürek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértéséről Burkina Fasóban (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest és Thierry Mariani, az ID képviselőcsoport nevében, az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértéséről Burkina Fasóban (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértéséről Burkina Fasóban (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértéséről Burkina Fasóban (B9-0270/2019).

II.   Afganisztán, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszak Lugar tartományban (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Afganisztánról, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszakról Lugar tartományban (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Fabio Massimo Castaldo, Afganisztánról, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszakról Lugar tartományban (B9-0243/2019);

—   Kati Piri és Robert Biedroń, az S&D képviselőcsoport nevében, Afganisztánról, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszakról Lugar tartományban (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou és Niyazi Kizilyürek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Afganisztánról, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszakról Lugar tartományban (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Afganisztánról, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszakról Lugar tartományban (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Afganisztánról, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszakról Lugar tartományban (B9-0257/2019).

III.   A „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvény (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle és Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében, a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényről és közelmúltbeli módosításáról (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényről (B9-0259/2019);

—   Kati Piri és Tonino Picula, az S&D képviselőcsoport nevében, a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényről (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier és Niyazi Kizilyürek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényről (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényről (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényről (B9-0267/2019).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 3 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D063568/01 - 2019/2991(RPS) - határidő: 2020. március 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról (D063675/03 - 2019/2949(RPS) - határidő: 2020. február 27.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található prokloráz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D063862/03 - 2019/2947(RPS) - határidő: 2020. január 27.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D063903/03 - 2019/2961(RPS) - határidő: 2020. március 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliszorbátok (E 432–436) szénsavas italokban való használata tekintetében történő módosításáról (D063907/03 - 2019/2969(RPS) - határidő: 2020. február 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a citromsav (E 330) kakaó- és csokoládétermékekben való használata tekintetében történő módosításáról (D063908/03 - 2019/2970(RPS) - határidő: 2020. február 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szója-hemicellulóz (E 426) használata tekintetében történő módosításáról (D063923/03 - 2019/2971(RPS) - határidő: 2020. február 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a szorbinsav (E 200) tojáshéj díszítő színezésére szolgáló folyékony színezékkészítményekben való használata tekintetében történő módosításáról (D063924/03 - 2019/2972(RPS) - határidő: 2020. február 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglicerin-poliricinoleát (E 476) folyékony növényiolaj-emulziókban történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D063925/03 - 2019/2973(RPS) - határidő: 2020. február 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 142/2011/EU rendeletnek a hús- és csontliszt tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D063960/03 - 2019/2992(RPS) - határidő: 2020. március 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2014/312/EU határozat cink-oxidra vonatkozó eltéréseinek a cink-oxid „tartályban forgalomba hozott készítmények” és a „színezőpaszták” esetén tartósítószer-stabilizátorként való alkalmazására irányuló kiterjesztése érdekében történő módosításáról (D064651/02 - 2019/2960(RPS) - határidő: 2020. március 3.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (D064664/02 - 2019/2968(RPS) - határidő: 2020. március 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet német nyelvű változatának helyesbítéséről (D064944/02 - 2019/2948(RPS) - határidő: 2020. február 27.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének 1. b) pontjában meghatározott kiszolgáltatottsági határérték módosításáról (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. november 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. november 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jövedelem és életkörülmények tárgykörben a változók számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkaerő tárgykörben a változók számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatok gyűjtéséről, összesítéséről, összehasonlításáról, az adatokhoz való hozzáférésről, valamint a hiánytalanság és egységesség ellenőrzéséről szóló értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. november 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítási adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit, és a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének kiterjesztése iránti egyszerűsített kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. november 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fedezett kötvényekhez és az értékpapírosításokhoz kapcsolódó partnerkockázat megfelelő csökkentésére szolgáló konstrukciók létrehozására vonatkozó kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2205 és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtották be:

- Javaslat az 2/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – EKSZ (N9-0049/2019 - C9-0189/2019 - 2019/2179(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


6. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 31. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 26/2019 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás elutasításáról: DEC 18/2019 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Külügyi Szolgálat 2/2019. számú előirányzat- átcsoportosítást.

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Bíróság INF 4/2019. számú előirányzat-átcsoportosítását.


7. Megemlékezés a Lisszaboni Szerződés és a jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta tizedik évfordulójáról (vita)

Megemlékezés a Lisszaboni Szerződés és a jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta tizedik évfordulójáról (2019/2951(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Jonathan Bullock, független.

Felszólal: Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) és Charles Michel (az Európai Tanács elnöke).

A vitát berekesztik.

(Az ülést 09.49-kor felfüggesztik.)


8. Az ülés folytatása

Az ülés 10.01-kor folytatódik.


9. Az Európai Tanács 2019. december 12–13-i ülésének következtetései (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2019. december 12–13-i ülésének következtetései (2019/2723(RSP))

Charles Michel (az Európai Tanács elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Heaver, független, és Danuta Maria Hübner.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett és Seán Kelly.

Felszólal: Michel Barnier (az EU–Egyesült Királyság kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoport vezetője) és Charles Michel.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 12.05-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 12.10-kor folytatódik.


11. A Szaharov-díj átadása (ünnepélyes ülés)

A Parlament ünnepi ülést tart a Szaharov-díj Ilham Tohti számára történő átadása alkalmából, akit lánya, Dzsohar Ilham képvisel.

Az elnök a díj átadása előtt üdvözli a döntőbe jutottakat és képviselőiket, akik a hivatalos karzaton foglalnak helyet.

(Az ülést 12.35-kor felfüggesztik.)


12. Az ülés folytatása

Az ülés 12.39-kor folytatódik.

°
° ° °

Felszólal: Angel Dzhambazki és Karima Delli.


13. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


13.1. Az ombudsman megválasztása (a szavazás második és harmadik fordulója)

Az elnök emlékeztet, hogy tegnap egyik jelölt sem szerezte meg a leadott szavazatok abszolút többségét (2019.12.17-i jegyzőkönyv, 4.1. pont ).

Az elnök közli, hogy Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Emily O’Reilly és Cecilia Wikström pályázatát juttatták el hozzá.

(Nils Muižnieks visszavonta pályázatát.)

Emlékeztet az eljárási szabályzat 231. cikkének rendelkezéseire és a szavazás lebonyolításának módjára.

Az elnök megállapítja, hogy teljesülnek a megválasztás feltételei, hiszen a Parlament képviselőinek több mint fele jelen van.

Titkos szavazásra kerül sor.

Az elnök felolvassa a szavazás eredményét:

- szavazók száma: 694

- tartózkodás: 56

- leadott szavazatok: 638

- szükséges többség: 320

A jelöltek az alábbi számú szavazatot kapták csökkenő sorrendben:

Emily O’Reilly: 291

Julia Laffranque: 251

Giuseppe Fortunato: 58

Cecilia Wikström: 38

A szavazáson részt vevők listája a jegyzőkönyv mellékletében olvasható (2019.12.18-i jegyzőkönyv, 1. Melléklet).

Az elnök megállapítja, hogy egyik jelölt sem szerezte meg a leadott szavazatok többségét, ezért harmadik fordulóra van szükség.

Emlékeztet az eljárási szabályzat 231. cikke (6) bekezdésének második albekezdésére, és bejelenti, hogy harmadik szavazási fordulóra kerül sor, melyen a második fordulóban legtöbb szavazatot kapó jelölt vesz részt, Emily O'Reilly és Julia Laffranque.

Titkos szavazásra kerül sor.

- szavazók száma: 694

- tartózkodás: 94

- leadott szavazatok: 600

A szavazáson részt vevők listája a jegyzőkönyv mellékletében olvasható (2019.12.18-i jegyzőkönyv, 1. Melléklet).

Eredmény:

Emily O’Reilly: 320 szavazat

Julia Laffranque: 280 szavazat

A harmadik szavazási forduló alapján az elnök bejelenti, hogy Emily O'Reilly-t választották meg európai ombudsmannak (P9_TA(2019)0096), gratulál megválasztásához, és közli, hogy alá fogja írni a Parlament határozatát az európai ombudsman megválasztásáról.

Felszólalás

Phil Hogan (a Bizottság tagja) gratulál Emily O’Reilly-nek.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök


13.2. KAP: a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem és a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság ***I (szavazás)

Jelentés az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0580 - C9-0163/2019- 2019/0253(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Lins (A9-0042/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0097)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


13.3. EU–Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [08974/2019 - C9-0106/2019- 2019/0076(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carmen Avram (A9-0026/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0098)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A Parlament jóváhagyja a megállapodás és a jegyzőkönyv megkötését.


13.4. Kifogás az eljárási szabályzat 112: Hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin és a mankozeb (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése alapján benyújtotta az ENVI bizottság, az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a benfluralin, a dimoxistrobin, a fluazinam, a flutolanil, a mankozeb, a mekoprop-P, a mepikvát, a metiram, az oxamil és a piraklosztrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D064213/02 - 2019/2925(RSP)) (B9-0230/2019) - Illetékes képviselők: Anja Hazekamp, Tilly Metz és Eleonora Evi.

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0099)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)


13.5. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat B9-0235/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2019)0100)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


13.6. Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az LMBTI-mentes övezetek (szavazás)

A vita időpontja: 2019. november 26. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Maria Walsh és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume és Raphaël Glucksmann, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen és Alice Kuhnke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek és Petros Kokkalis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetésről és gyűlöletbeszédről, többek között az LMBTI-mentes övezetekről (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0101)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)


13.7. Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (szavazás)

A vita időpontja: 2019. december 17. (2019.12.16-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Irene Tinagli, az ECON bizottság nevében, a méltányos adózásról a digitalizált és globalizált gazdaságban: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)) (B9-0238/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0102)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)


13.8. Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0240/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0103)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Felszólalások

Sophia in 't Veld szóbeli módosítást nyújt be a W preambulumbekezdéshez. A Parlament elfogadja a szóbeli módosítás szavazásra bocsátását.


13.9. Uniós kezdeményezés a beporzókról (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0233/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0104)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Felszólalások

Nicolaus Fest és Jérôme Rivière a szavazás lebonyolításáról (Az elnök tájékoztatást ad).


13.10. Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0239/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0105)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

Felszólalások

Patrick Breyer szóbeli módosítást nyújt be a 6., 7. és 9. módosításhoz. A Parlament nem fogadja el szavazásra bocsátásukat, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.

Patrick Breyer az eljárási szabályzat 180. cikke (5) bekezdése értelmében visszavonja a 6.,7. és 9. módosításokat.


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az LMBTI-mentes övezetek - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński és Martin Horwood

Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller és Seán Kelly

Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil és Joachim Stanisław Brudziński

Uniós kezdeményezés a beporzókról - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki és Jiří Pospíšil

Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer és Billy Kelleher.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.14-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

16. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


17. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


18. Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége (vita időszerű kérdésekről)

Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége (2019/2976(RSP))

Felszólal: Yannick Jadot bevezeti a Verts/ALE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sven Simon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jordi Cañas, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Markus Buchheit, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Geert Bourgeois, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, független, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López és Frédérique Ries.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová és José Manuel Fernandes.

Felszólal: Phil Hogan és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.


19. Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”) (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”) (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Isabel Wiseler-Lima, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Bonfrisco, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos és Ilhan Kyuchyuk.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal: Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace és Clare Daly.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos és Raphaël Glucksmann, az S&D képviselőcsoport nevében, a kínai ujgurok helyzetéről (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski és Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a kínai ujgurok helyzetéről (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer és Saskia Bricmont, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kínai ujgurok helyzetéről (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, a kínai ujgurok helyzetéről (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko és David Lega, a PPE képviselőcsoport nevében, a kínai ujgurok helyzetéről (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.19-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


20. Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Leopoldo López Gil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici és Carlo Fidanza.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace és Fabio Massimo Castaldo.

ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: egy későbbi ülésen.


21. Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Leopoldo López Gil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria-Manuel Leitão-Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos és Alicia Homs Ginel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Kati Piri és Maria Manuel Leitão Marques, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019);

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini és Saskia Bricmont, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sophia Fabio Massimo Castaldo az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019);

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík és David Lega, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019);

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski és Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.19-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


22. A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban (2019/2993(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Traian Băsescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Domènec Ruiz Devesa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luisa Porritt, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Matthew Patten, független, Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil és Bernard Guetta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar és Mick Wallace.

ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt és Mounir Satouri, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a legutóbbi iráni tiltakozások erőszakos leveréséről (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019);

—   Kati Piri, Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, a legutóbbi iráni tiltakozások erőszakos leveréséről (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, a legutóbbi iráni tiltakozások erőszakos leveréséről (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019);

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner és María Soraya Rodríguez Ramos, a Renew képviselőcsoport nevében, a legutóbbi iráni tiltakozások erőszakos leveréséről (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete és David McAllister, a PPE képviselőcsoport nevében, a legutóbbi iráni tiltakozások erőszakos leveréséről (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019);

—   Cornelia Ernst és Manuel Bompard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a legutóbbi iráni tiltakozások erőszakos leveréséről (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.19-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .


23. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

AFET bizottság: Dubravka Šuica helyére Sunčana Glavak

ECON bizottság: Cristian-Silviu Buşoi helyére Siegfried Mureşan

A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Dubravka Šuica helyére Sunčana Glavak

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Adina-Ioana Vălean helyére Gheorghe-Vlad Nistor

A határozatok a mai naptól hatályosak.


24. Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Helena Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Frances Fitzgerald, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Noichl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Irène Tolleret, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Pierrette Herzberger-Fofana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Christine Anderson, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eugenia Rodríguez Palop, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi és Stanislav Polčák.

Felszólal: Helena Dalli és Tytti Tuppurainen.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020. februári ülés.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 645.170/OJJE).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


1. melléklet - Az ombudsman megválasztása

A SZAVAZÁSON RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

A szavazás második fordulója

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

A szavazás harmadik fordulója

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Utolsó frissítés: 2021. május 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat