Index 
Proces-verbal
XML 210kPDF 356kWORD 90k
Miercuri, 18 decembrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 5.Depunere de documente
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Comemorarea celei de a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii caracterului juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Concluziile reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie (dezbatere)
 10.Reluarea ședinței
 11.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 12.Reluarea ședinței
 13.Votare
  
13.1.Alegerea Ombudsmanului European (al doilea și al treilea tur de scrutin)
  
13.2.PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 ***I (vot)
  
13.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de punere în aplicare *** (vot)
  
13.4.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv dimoxistrobin și mancozeb (vot)
  
13.5.Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2017 (vot)
  
13.6.Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI” (vot)
  
13.7.Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (vot)
  
13.8.Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia (vot)
  
13.9.Inițiativa UE privind polenizatorii (vot)
  
13.10.Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență (vot)
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 18.Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact ecologic european (dezbatere pe o temă de actualitate)
 19.Situația uigurilor din China („China Cables”) (dezbatere)
 20.Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (dezbatere)
 21.Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (dezbatere)
 22.Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran (dezbatere)
 23.Componența comisiilor și delegațiilor
 24.O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.08.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, sur les Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding, în numele Grupului Verts/ALE și Fabio Massimo Castaldo, sur les Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (B9-0264/2019);

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, sur les Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou și Niyazi Kizilyürek, în numele Grupului GUE/NGL, sur la violation des droits de l'homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina Faso (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest și Thierry Mariani, în numele Grupului ID, sur les Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, sur les Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, sur les Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (B9-0270/2019).

II.   Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, sur l'Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE și Fabio Massimo Castaldo, sur l'Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (B9-0243/2019);

—   Kati Piri și Robert Biedroń, în numele Grupului S&D, sur l'Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou și Niyazi Kizilyürek, în numele Grupului GUE/NGL, sur l'Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, sur l'Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, sur l'Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (B9-0257/2019).

III.   Legea privind „agenții străini” din Rusia (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle și Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, sur la loi russe sur les agents étrangers et ses récents amendements (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, sur la Legea privind „agenții străini” din Rusia (B9-0259/2019);

—   Kati Piri și Tonino Picula, în numele Grupului S&D, sur la Legea privind „agenții străini” din Rusia (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier și Niyazi Kizilyürek, în numele Grupului GUE/NGL, sur la Legea privind „agenții străini” din Rusia (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, sur la Legea privind „agenții străini” din Rusia (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, sur la Legea privind „agenții străini” din Rusia (B9-0267/2019).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


3. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 3 (D063568/01 - 2019/2991(RPS) - termen: 13 martie 2020)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul și compușii acestuia (D063675/03 - 2019/2949(RPS) - termen: 27 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de procloraz din sau de pe anumite produse (D063862/03 - 2019/2947(RPS) - termen: 27 ianuarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de perclorați în anumite produse alimentare (D063903/03 - 2019/2961(RPS) - termen: 4 martie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea polisorbaților (E 432-436) în băuturile carbogazoase (D063907/03 - 2019/2969(RPS) - termen: 10 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea acidului citric în cacao și produsele din ciocolată (D063908/03 - 2019/2970(RPS) - termen: 11 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea hemicelulozei de soia (E 426) (D063923/03 - 2019/2971(RPS) - termen: 10 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea acidului sorbic (E 200) în preparatele colorante lichide pentru colorarea decorativă a cojilor de ouă (D063924/03 - 2019/2972(RPS) - termen: 10 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în emulsii lichide de uleiuri vegetale (D063925/03 - 2019/2973(RPS) - termen: 10 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 privind utilizarea făinii de carne și oase drept combustibil pentru instalațiile de ardere (D063960/03 - 2019/2992(RPS) - termen: 14 martie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizie a Comisiei de modificare a Deciziei 2014/312/UE pentru a extinde derogarea privind oxidul de zinc, astfel încât utilizarea acestuia ca stabilizator pentru produsele de protecție să acopere și „protecția în interiorul recipientelor” și protecția „pastelor de nuanțare” (D064651/02 - 2019/2960(RPS) - termen: 3 martie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D064664/02 - 2019/2968(RPS) - termen: 7 martie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de rectificare a versiunii în limba germană a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (D064944/02 - 2019/2948(RPS) - termen: 27 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI


4. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a pragului de vulnerabilitate stabilit la punctul 1 litera (b) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 noiembrie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulament delegat al Comisiei privind clasificarea vehiculelor, obligațiile utilizatorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, cerințele privind elementele constitutive de interoperabilitate și criteriile minime de eligibilitate pentru organismele notificate (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 noiembrie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 decembrie 2019

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea numărului și a titlului variabilelor pentru domeniul forței de muncă (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 decembrie 2019

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la standardele operaționale aplicabile registrelor centrale de securitizări pentru colectarea, agregarea, compararea datelor, accesul la date și verificarea caracterului complet și a coerenței datelor (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 29 noiembrie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 29 noiembrie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare de precizare a criteriilor pentru stabilirea măsurilor de atenuare în mod corespunzător a riscului de credit al contrapărții asociat obligațiunilor garantate și securitizărilor și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205 și (UE) 2016/1178 (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 16 decembrie 2019

retrimis comisiei competente: ECON


5. Depunere de documente

A fost depus următrul document:

- Propunerea de transfer de credite nr. 2/2019- SEAE (N9-0049/2019 - C9-0189/2019 - 2019/2179(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


6. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 26/2019 - secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la neaprobarea transferului de credite decembrie DEC 18/2019 - secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (a) și articolul 29 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite nr. 2/2019 - Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu articolul 29 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite nr. INF 4/2019 - Curtea de Justiție.


7. Comemorarea celei de a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii caracterului juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale (dezbatere)

Comemorarea celei de a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii caracterului juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale (2019/2951(RSP))

Președintele a susținut o declarație pentru a lansa dezbaterea.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Pascal Durand, în numele Grupului Renew, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, și Jonathan Bullock, neafiliat.

Au intervenit Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) și Charles Michel (Președintele Consiliului European).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la ora 9.49)


8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 10.01.


9. Concluziile reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie (2019/2723(RSP))

Charles Michel (Președintele Consiliului European) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gerolf Annemans, în numele Grupului ID, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Heaver, neafiliat, și Danuta Maria Hübner.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett și Seán Kelly.

Au intervenit Michel Barnier (șeful Grupului operativ pentru relațiile cu Regatul Unit) și Charles Michel.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.05.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.10.


11. Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)

Parlamentul se reunește într-o ședință specială cu ocazia decernării Premiului Saharov lui Ilham Tohti, reprezentat de fiica sa, Jewher Ilham.

Înaintea decernării premiului, Președintele le-a urat de asemenea bun venit finaliștilor și reprezentanților lor care au luat loc în tribuna oficială.

(Ședința a fost suspendată la 12.35.)


12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.39.

°
° ° °

Au intervenit Angel Dzhambazki și Karima Delli.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


13.1. Alegerea Ombudsmanului European (al doilea și al treilea tur de scrutin)

Președintele a reamintit faptul că, ieri, niciun candidat nu a obținut majoritatea absolută a voturilor exprimate (punctul 4.1 al PV din 17.12.2019).

Președintele a declarat faptul că a fost înștiințat de candidaturile lui Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Emily O’Reilly și Cecilia Wikström.

(Nils Muižnieks și-a retras candidatura.)

El a reamintit dispozițiile articolului 231 din Regulamentul de procedură și modalitățile practice de votare.

Președintele a luat act de faptul că au fost îndeplinite condițiile pentru alegeri, mai mult de jumătate dintre deputații care compun Parlamentul fiind prezenți.

S-a procedat la scrutinul prin vot secret.

Președintele a dat citire rezultatelor scrutinului:

- numărul de votanți: 694

- abțineri: 56

- voturi exprimate: 638

- majorite necesară: 320

Au obținut în ordinea descrescătoare a numărului de voturi:

Emily O’Reilly: 291 voturi

Julia Laffranque: 251 voturi

Giuseppe Fortunato: 58 voturi

Cecilia Wikström: 38 voturi

(Lista participanților la vot este anexată prezentului proces-verbal (anexa 1 la PV din 18.12.2019)).

Președintele a luat act de faptul că niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor exprimate și că va fi necesar un al treilea tur de scrutin.

El a reamintit dispozițiile articolului 231 alineatul (6) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură și a anunțat că va avea loc un al treilea tur de scrutin cu cei doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi în al doilea tur de scrutin, Emily O’Reilly și Julia Laffranque.

S-a procedat la scrutinul prin vot secret.

- numărul de votanți: 694

- abțineri: 94

- voturi exprimate: 600

(Lista participanților la vot este anexată prezentului proces-verbal (anexa 1 la PV din 18.12.2019)).

Au obținut:

Emily O’Reilly: 320 voturi

Julia Laffranque: 280 voturi

Pe baza rezultatelor celui de al treilea tur de scrutin, Președintele a proclamat-o pe Emily O'Reilly aleasă în funcția de Ombudsman European (P9_TA(2019)0096), a felicitat-o pentru alegerea sa și a anunțat că va semna decizia Parlamentului privind alegerea Ombudsmanului European.

Intervenție

Phil Hogan (membru al Comisiei) pentru a felicita pe Emily O’Reilly.

PREȘEDINTE: Othmar KARAS
Vicepreședinte


13.2. PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 [COM(2019)0580 - C9-0163/2019- 2019/0253(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins (A9-0042/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0097)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


13.3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de punere în aplicare *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat [08974/2019 - C9-0106/2019- 2019/0076(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Carmen Avram (A9-0026/2019)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0098)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului și a protocolului.


13.4. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv dimoxistrobin și mancozeb (vot)

Propunere de rezoluție depusă de către comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil și piraclostrobin (D064213/02 - 2019/2925(RSP)) (B9-0230/2019) - Deputați responsabili: Anja Hazekamp, Tilly Metz și Eleonora Evi.

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0099)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)


13.5. Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2017 (vot)

Propunere de decizie B9-0235/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2019)0100)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


13.6. Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI” (vot)

Dezbaterea a avut loc la 26 noiembrie 2019 (punctul 15 al PV din 26.11.2019).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Maria Walsh și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume și Raphaël Glucksmann, în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen și Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek și Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv zonele libere de LGBTI (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0101)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)


13.7. Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (vot)

Dezbaterea a avut loc la 17 decembrie 2019 (punctul 17 al PV din 16.12.2019).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Irene Tinagli, în numele Comisiei ECON, referitoare la echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)) (B9-0238/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0102)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)


13.8. Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia (vot)

Propunere de rezoluție B9-0240/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0103)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Intervenții

Sophia in 't Veld, pentru a prezenta un amendament oral la considerentul W. Parlamentul a acceptat să supună la vot amendamentul oral.


13.9. Inițiativa UE privind polenizatorii (vot)

Propunere de rezoluție B9-0233/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0104)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

Intervenții

Nicolaus Fest și Jérôme Rivière cu privire la desfășurarea votării (Președintele a făcut precizări).


13.10. Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență (vot)

Propunere de rezoluție B9-0239/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0105)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

Intervenții

Patrick Breyer, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentele 6, 7 și 9. Parlamentul nu a acceptat să supună la vot amendamentul oral, deoarece peste 40 de deputați s-au opus.

Patrick Breyer, în conformitate cu articolul 180 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, pentru a retrage amendamentele 6,7 și 9.


14. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI” - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński și Martin Horwood

Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller și Seán Kelly

Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil și Joachim Stanisław Brudziński

Inițiativa UE privind polenizatorii - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki și Jiří Pospíšil

Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer și Billy Kelleher.


15. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.14.)


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


17. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


18. Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact ecologic european (dezbatere pe o temă de actualitate)

Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact ecologic european (2019/2976(RSP))

A intervenit Yannick Jadot pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul Verts/ALE.

Au intervenit Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit Sven Simon, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jordi Cañas, în numele Grupului Renew, Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, Markus Buchheit, în numele Grupului ID, Geert Bourgeois, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, neafiliată, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López și Frédérique Ries.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová și José Manuel Fernandes.

Au intervenit Phil Hogan și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Situația uigurilor din China („China Cables”) (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația uigurilor din China („China Cables”) (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Isabel Wiseler-Lima, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Bonfrisco, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos și Ilhan Kyuchyuk.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

Au intervenit Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace și Clare Daly.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos și Raphaël Glucksmann, în numele Grupului S&D, referitoare la situația uigurilor din China („China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski și Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația uigurilor din China („China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer și Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația uigurilor din China („China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația uigurilor din China („China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko și David Lega, în numele Grupului PPE, referitoare la situația uigurilor din China („China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 19.12.2019.


20. Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Leopoldo López Gil, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului Renew, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici și Carlo Fidanza.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace și Fabio Massimo Castaldo.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.


21. Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Leopoldo López Gil, în numele Grupului PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, în numele Grupului S&D, Javier Nart, în numele Grupului Renew, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos și Alicia Homs Ginel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Kati Piri și Maria Manuel Leitão Marques, în numele Grupului S&D, referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019);

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini și Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Sophia Fabio Massimo Castaldo referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019);

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík și David Lega, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019);

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski și Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 19.12.2019.


22. Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran (2019/2993(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Traian Băsescu, în numele Grupului PPE, Domènec Ruiz Devesa, în numele Grupului S&D, Luisa Porritt, în numele Grupului Renew, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Matthew Patten, neafiliat, Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil și Bernard Guetta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar și Mick Wallace.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt și Mounir Satouri, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019);

—   Kati Piri, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski și Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019);

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner și María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew Europe referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete și David McAllister, în numele Grupului PPE, referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019);

—   Cornelia Ernst și Manuel Bompard, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 19.12.2019.


23. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

AFET: Sunčana Glavak în locul lui Dubravka Šuica

ECON: Siegfried Mureşan în locul lui Cristian-Silviu Buşoi

Delegația pentru relațiile cu Bosnia și Herţegovina și Kosovo : Sunčana Glavak în locul lui Dubravka Šuica

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Gheorghe-Vlad Nistor în locul lui Adina-Ioana Vălean

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


24. O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, Irène Tolleret, în numele Grupului Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, în numele Grupului Verts/ALE, Christine Anderson, în numele Grupului ID, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi și Stanislav Polčák.

Au intervenit Helena Dalli și Tytti Tuppurainen.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune februarie 2020.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 645.170/OJJE).


26. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU VOTAT

Al doilea tur de scrutin

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Al treilea tur de scrutin

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Ultima actualizare: 21 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate