Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2980(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0261/2019

Keskustelut :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Äänestykset :

PV 19/12/2019 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0106

Pöytäkirja
Torstai 19. joulukuuta 2019 - Strasbourg

6.1. Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 ja B9-0270/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0261/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 ja B9-0270/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Gina Dowding ja Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko ja Bert Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0106)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0266/2019 ja B9-0268/2019 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö