Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2980(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0261/2019

Debatai :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Balsavimas :

PV 19/12/2019 - 6.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0106

Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. gruodžio 19 d. - Strasbūras

6.1. Žmogaus teisių, įskaitant religijos laisvę, pažeidimai Burkina Fase (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 ir B9-0270/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0261/2019

(keičia B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 ir B9-0270/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ir Peter Pollák PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri ir Maria Arena S&D frakcijos vardu;

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu;

—   Gina Dowding ir Ellie Chowns Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko ir Bert Jan Ruissen ECR frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P9_TA(2019)0106)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0266/2019 ir B9-0268/2019 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Atnaujinta: 2020 m. kovo 6 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika