Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2980(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0261/2019

Debaty :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Głosowanie :

PV 19/12/2019 - 6.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0106

Protokół
Czwartek, 19 grudnia 2019 r. - Strasburg

6.1. Łamanie praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkinie Faso (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 i B9-0270/2019

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0261/2019

(zastępujący B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 i B9-0270/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Gina Dowding i Ellie Chowns, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko i Bert Jan Ruissen, w imieniu grupy ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0106)

(Projekty rezolucji B9-0266/2019 i B9-0268/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności