Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2980(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0261/2019

Rozpravy :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.1

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0106

Zápisnica
Štvrtok, 19. decembra 2019 - Štrasburg

6.1. Porušovanie ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 a B9-0270/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0261/2019

(nahrádzajúci B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 a B9-0270/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik a Peter Pollák v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Maria Arena v mene skupiny S&D;

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese a Chrysoula Zacharopoulou v mene skupiny Renew;

—   Gina Dowding a Ellie Chowns v mene skupiny Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko a Bert Jan Ruissen v mene skupiny ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0106)

(Návrhy uznesenia B9-0266/2019 a B9-0268/2019 sa stali bezpredmetnými.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Posledná úprava: 6. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia