Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2980(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0261/2019

Debatter :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Omröstningar :

PV 19/12/2019 - 6.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0106

Protokoll
Torsdagen den 19 december 2019 - Strasbourg

6.1. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 och B9-0270/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0261/2019

(ersätter B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 och B9-0270/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Gina Dowding och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko och Bert Jan Ruissen, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0106)

(Resolutionsförslagen B9-0266/2019 och B9-0268/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Senaste uppdatering: 6 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy