Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2982(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0258/2019

Debaty :

PV 19/12/2019 - 2.3
CRE 19/12/2019 - 2.3

Głosowanie :

PV 19/12/2019 - 6.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0108

Protokół
Czwartek, 19 grudnia 2019 r. - Strasburg

6.3. Rosyjska ustawa o obcych agentach

Projekty rezolucji B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 i B9-0267/2019

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0258/2019

(zastępujący B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 i B9-0267/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec i Michal Wiezik, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D;

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Anna Fotyga i Jacek Saryusz-Wolski, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0108)

(Projekt rezolucji B9-0262/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności