Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2982(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0258/2019

Rozpravy :

PV 19/12/2019 - 2.3
CRE 19/12/2019 - 2.3

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0108

Zápisnica
Štvrtok, 19. decembra 2019 - Štrasburg

6.3. Ruský zákon o „zahraničných agentoch“

Návrhy uznesenia B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 a B9-0267/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0258/2019

(nahrádzajúci B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 a B9-0267/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec a Michal Wiezik v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Tonino Picula v mene skupiny S&D;

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese a Chrysoula Zacharopoulou v mene skupiny Renew;

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky a Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE;

—   Anna Fotyga a Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny ECR.

Prijatý (P9_TA(2019)0108)

(Návrh uznesenia B9-0262/2019 sa stal bezpredmetným.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Posledná úprava: 6. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia