Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Måndagen den 13 januari 2020 - Strasbourg

13. Förödande skogsbränder i Australien och andra extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Förödande skogsbränder i Australien och andra extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna (2019/2504(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Hildegard Bentele för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Ulrike Müller för Renew-gruppen, Pär Holmgren för Verts/ALE-gruppen, Sylvia Limmer för ID-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Petros Kokkalis för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petros Kokkalis; Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Paweł Balt; Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Rzońca; Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki och Pernille Weiss.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel och Julie Ward.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy