Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Måndagen den 13 januari 2020 - Strasbourg

14. Gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess konsekvenser för den fria rörligheten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess konsekvenser för den fria rörligheten (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Tomas Tobé för PPE-gruppen, Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Karin Karlsbro för Renew-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Teuvo Hakkarainen för ID-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Martin Edward Daubney, grupplös, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn och Moritz Körner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini och Antonius Manders.

Talare: Maroš Šefčovič.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy