Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Pondělí, 13. ledna 2020 - Štrasburk

15. Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Róża Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Liesje Schreinemacher za skupinu Renew, David Cormand za skupinu Verts/ALE, Virginie Joron za skupinu ID, Andżelika Anna Możdżanowska za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec a Pilar del Castillo Vera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová a Leszek Miller.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí