Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Mandag den 13. januar 2020 - Strasbourg

15. Universaloplader til mobilt radioudstyr (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Róża Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Liesje Schreinemacher for Renew-Gruppen, David Cormand for Verts/ALE-Gruppen, Virginie Joron for ID-Gruppen, Andżelika Anna Możdżanowska for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec og Pilar del Castillo Vera.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová og Leszek Miller.

Taler: Maroš Šefčovič.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: i en senere mødeperiode.

Seneste opdatering: 3. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik