Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Esmaspäev, 13. jaanuar 2020 - Strasbourg

15. Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Róża Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Liesje Schreinemacher fraktsiooni Renew nimel, David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Virginie Joron fraktsiooni ID nimel, Andżelika Anna Możdżanowska fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec ja Pilar del Castillo Vera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová ja Leszek Miller.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgnev osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika