Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Maanantai 13. tammikuuta 2020 - Strasbourg

15. Yleislaturi mobiileja radiolaitteita varten (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Yleislaturi mobiileja radiolaitteita varten (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Róża Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Liesje Schreinemacher Renew-ryhmän puolesta, David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Andżelika Anna Możdżanowska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec ja Pilar del Castillo Vera.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová ja Leszek Miller.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhemmin pidettävä istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö