Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Maandag 13 januari 2020 - Straatsburg

15. Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Róża Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie, David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Andżelika Anna Możdżanowska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec en Pilar del Castillo Vera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová en Leszek Miller.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid