Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. - Strasburg

15. Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Róża Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Liesje Schreinemacher w imieniu grupy Renew, David Cormand w imieniu grupy Verts/ALE, Virginie Joron w imieniu grupy ID, Andżelika Anna Możdżanowska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec i Pilar del Castillo Vera.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová i Leszek Miller.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności