Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Pondelok, 13. januára 2020 - Štrasburg

15. Univerzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Univerzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Róża Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Liesje Schreinemacher v mene skupiny Renew, David Cormand v mene skupiny Verts/ALE, Virginie Joron v mene skupiny ID, Andżelika Anna Możdżanowska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec a Pilar del Castillo Vera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová a Leszek Miller.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.

Posledná úprava: 3. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia