Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Pondělí, 13. ledna 2020 - Štrasburk

16. Rozdíly v odměňování žen a mužů (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Rozdíly v odměňování žen a mužů (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Sylvie Brunet za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Maximilian Krah za skupinu ID, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner a Elisabetta Gualmini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak a Robert Biedroń.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná a Isabel Carvalhais.

Vystoupila Helena Dalli.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: druhé lednové dílčí zasedání.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí