Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Mandag den 13. januar 2020 - Strasbourg

16. Kønsbestemt lønforskel (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Kønsbestemt lønforskel (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Sylvie Brunet for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Maximilian Krah for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Sandra Pereira for GUE/NGL-Gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner og Elisabetta Gualmini.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak og Robert Biedroń.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná og Isabel Carvalhais.

Taler: Helena Dalli.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: i mødeperioden januar II.

Seneste opdatering: 3. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik