Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Esmaspäev, 13. jaanuar 2020 - Strasbourg

16. Sooline palgalõhe (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Sooline palgalõhe (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Brunet fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner ja Elisabetta Gualmini.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Sõna võtsid Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak ja Robert Biedroń.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná ja Isabel Carvalhais.

Sõna võttis Helena Dalli.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: jaanuari II osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika