Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Maanantai 13. tammikuuta 2020 - Strasbourg

16. Sukupuolten palkkaero (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Sukupuolten palkkaero (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Brunet Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maximilian Krah ID-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner ja Elisabetta Gualmini.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak ja Robert Biedroń.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná ja Isabel Carvalhais.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: tammikuun II istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö