Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 4k
Ponedjeljak, 13. siječnja 2020. - Strasbourg

16. Razlike u plaćama između muškaraca i žena (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava Komisije: Razlike u plaćama između muškaraca i žena (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Frances Fitzgerald, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sylvie Brunet, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner i Elisabetta Gualmini.

PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

Govorili su Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak i Robert Biedroń.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná i Isabel Carvalhais.

Govorila je Helena Dalli.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: druga plenarna sjednica u siječnju (siječanj II).

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti