Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. - Strasburg

16. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Frances Fitzgerald w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Sylvie Brunet w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Maximilian Krah w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner i Elisabetta Gualmini.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak i Robert Biedroń.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná i Isabel Carvalhais.

Głos zabrała Helena Dalli.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja styczniowa.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności