Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Luni, 13 ianuarie 2020 - Strasbourg

16. Diferența de remunerare între femei și bărbați (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Diferența de remunerare între femei și bărbați (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Sylvie Brunet, în numele Grupului Renew, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Maximilian Krah, în numele Grupului ID, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner și Elisabetta Gualmini.

A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

Au intervenit Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak și Robert Biedroń.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná și Isabel Carvalhais.

A intervenit Helena Dalli.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune de ianuarie II.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate