Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Pondelok, 13. januára 2020 - Štrasburg

16. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Sylvie Brunet v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Maximilian Krah v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner a Elisabetta Gualmini.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak a Robert Biedroń.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná a Isabel Carvalhais.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na druhej januárovej schôdzi.

Posledná úprava: 3. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia