Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Måndagen den 13 januari 2020 - Strasbourg

16. Lönegap mellan kvinnor och män (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Lönegap mellan kvinnor och män (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Sylvie Brunet för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Maximilian Krah för ID-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Sandra Pereira för GUE/NGL-gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner och Elisabetta Gualmini.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak och Robert Biedroń.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná och Isabel Carvalhais.

Talare: Helena Dalli.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden januari II.

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy