Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Pondělí, 13. ledna 2020 - Štrasburk

17. „Bydlení především“ jako naléhavé opatření s cílem řešit situaci bezdomovců v Evropě (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: „Bydlení především“ jako naléhavé opatření s cílem řešit situaci bezdomovců v Evropě (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Dennis Radtke za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Dragoş Pîslaru za skupinu Renew, Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, France Jamet za skupinu ID, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Leila Chaibi za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos a Bernhard Zimniok.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe a Sandra Pereira.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí