Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Mandag den 13. januar 2020 - Strasbourg

17. "Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: "Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Dennis Radtke for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Dragoş Pîslaru for Renew-Gruppen, Katrin Langensiepen for Verts/ALE-Gruppen, France Jamet for ID-Gruppen, Elżbieta Rafalska for ECR-Gruppen, Leila Chaibi for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos og Bernhard Zimniok.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe og Sandra Pereira.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 3. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik