Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. - Strasburg

17. „Przede wszystkim dom” jako pilne działanie służące poprawie sytuacji osób bezdomnych w Europie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: „Przede wszystkim dom” jako pilne działanie służące poprawie sytuacji osób bezdomnych w Europie (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Dennis Radtke w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Dragoş Pîslaru w imieniu grupy Renew, Katrin Langensiepen w imieniu grupy Verts/ALE, France Jamet w imieniu grupy ID, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Leila Chaibi w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dennisa Radtkego, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos i Bernhard Zimniok.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe i Sandra Pereira.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności