Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Pondelok, 13. januára 2020 - Štrasburg

17. „Najprv bývanie“ ako naliehavé opatrenie na riešenie situácie bezdomovcov v Európe (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: „Najprv bývanie“ ako naliehavé opatrenie na riešenie situácie bezdomovcov v Európe (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Dennis Radtke v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Dragoş Pîslaru v mene skupiny Renew, Katrin Langensiepen v mene skupiny Verts/ALE, France Jamet v mene skupiny ID, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Leila Chaibi v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos a Bernhard Zimniok.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe a Sandra Pereira.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 3. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia