Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 13 januari 2020 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling fracties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering (debat)
 14.Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het vrije verkeer (debat)
 15.Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (debat)
 16.Loonkloof tussen mannen en vrouwen (debat)
 17."Housing First" als spoedmaatregel om de situatie van daklozen in Europa aan te pakken (debat)
 18.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (130 kb) Presentielijst (66 kb) Hoofdelijke stemming (96 kb) 
 
Notulen (130 kb) Presentielijst (66 kb) Hoofdelijke stemming (96 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (14 kb) Hoofdelijke stemming (31 kb) 
 
Notulen (246 kb) Presentielijst (79 kb) Hoofdelijke stemming (100 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 3 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid