Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 13 januari 2020 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Parlamentets sammansättning
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Förödande skogsbränder i Australien och andra extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna (debatt)
 14.Gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess konsekvenser för den fria rörligheten (debatt)
 15.Gemensam laddare för mobil radioutrustning (debatt)
 16.Lönegap mellan kvinnor och män (debatt)
 17.”Bostad först” – en brådskande åtgärd för att komma till rätta med situationen för hemlösa i Europa (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Justering av protokollet från innevarande sammanträde
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (130 kb) Närvarolista (66 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (57 kb) 
 
Protokoll (130 kb) Närvarolista (66 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (57 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (14 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (28 kb) 
 
Protokoll (245 kb) Närvarolista (80 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (100 kb) 
Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy