Indeks 
Zapisnik
XML 133kPDF 245kWORD 74k
Ponedjeljak, 13. siječnja 2020. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Sastav Parlamenta
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Plan rada
 13.Razorni požari niskog raslinja u Australiji i drugi ekstremni vremenski uvjeti kao posljedica klimatskih promjena (rasprava)
 14.Prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodno kretanje (rasprava)
 15.Jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu (rasprava)
 16.Razlike u plaćama između muškaraca i žena (rasprava)
 17.„Najprije stan” kao hitna mjera za rješavanje položaja beskućnika u Europi (rasprava)
 18.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 19.Usvajanje zapisnika s ove sjednice
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 19. prosinca 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:02.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu u vezi s nesrećom ukrajinskog zrakoplova koji je prošle srijede srušen u Teheranu te je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima 176 žrtava te tragične nesreće.

U Parlamentu je održana minuta šutnje u znak sjećanja na žrtve.

°
° ° °

Govorila je Rasa Juknevičienė.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE-a i ECR-a primio sljedeće odluke o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor ITRE: Beata Szydło umjesto Geoffreyja Van Ordena

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Ioan-Rareş Bogdan umjesto Gheorghea-Vlada Nistora

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


6. Sastav Parlamenta

Karoline Edtstadler obavijestila je predsjednika o svojem imenovanju na mjesto člana austrijske vlade s učinkokm od 7. siječnja 2020.

Parlament je primio na znanje da je u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima ta dužnost nespojiva s dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te je u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 7. siječnja 2020.

°
° ° °

Nakon presude Suda Europske unije od 19. prosinca 2019. Europski parlament primio je na znanje imenovanje Oriola Junquerasa i Viesa, Carlesa Puigdemonta i Casamajóa i Antonija Comína i Oliveresa na mjesto španjolskih zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 2. srpnja 2019.

Uzimajući u odbzir odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (Junta Electoral Central) od 3. siječnja 2020. te na osnovi odluke Vrhovnog suda od 9. siječnja 2020. Parlament je u skladu s Poslovnikom za Oriola Junquerasa i Viesa utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 3. siječnja 2020.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Antoni Comín i Oliveres i Carles Puigdemont i Casamajó sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


7. Sastav klubova zastupnika

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg i John Longworth nisu više u redovima nezavisnih zastupnika te su se priključili klubu zastupnika ECR-a od 10. siječnja 2020.

Carles Puigdemont i Casamajó i Antoni Comín i Oliveres nalaze se u redovima nezavisnih zastupnika.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)

Predsjednik je najavio da je, u skladu s člankom 72. Poslovnika, odbor JURI odlučio pokrenuti međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih stajališta Parlamenta u prvom čitanju:

—   Zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0411;

—   Zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0409;

—    Zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive2009/22/EZ (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0222;

—   Zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta od 13. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća(EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0103;

—   Zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta od 13. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0104.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 15. siječnja 2020. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red (u skladu s člankom 136. Poslovnika):

—   O-000048/2019 koje je postavila Irene Tinagli, u ime Odbora ECON, Komisiji: Institucije i tijela ekonomske i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020 koje je postavila Lucy Nethsingha, u ime Odbora JURI, Komisiji: Trodimenzionalni ispis nezakonitih predmeta (B9-0002/2020).


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

2) odbora

- Izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2018. (2019/2125(INI)) - AFET - Izvjestiteljica: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće (2019/2135(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - LIBE - Izvjestiteljica: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće (2019/2136(INI)) - AFET - Izvjestitelj: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Izvješće o Nacrtu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća i Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu administrativne suradnje i razmjene informacija u svrhe praćenja ispravne primjene posebne odredbe za mala poduzeća (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - ECON - Izvjestiteljica: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za prvu plenarnu sjednicu u siječnju (siječanj I.) 2020. (PE 646.106/PDOJ).

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio sljedeću izmjenu (članak 158. Poslovnika):

Četvrtak

Naslov rasprave Burundi, posebno slučaj pritvorenih novinara” (točka 60. prijedloga dnevnog reda) bit će izmijenjen u Burundi, posebno sloboda izražavanja”.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Osim toga, Predsjedniku su upućeni sljedeći zahtjevi za izmjene:

Ponedjeljak

Zahtjev kluba zastupnika PPE-a za izmjenu naslova izjave Komisije „Prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodno kretanje” (točka 42. prijedloga dnevnog reda) u „Prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodno kretanje, slučajevi Malmö i Kopenhagen”.
Govorili su Tomas Tobé, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Iratxe García Pérez protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (187 za, 258 protiv, 20 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev kluba zastupnika ID-a za izmjenu naslova izjave Komisije „Razorni požari niskog raslinja u Australiji i drugi ekstremni vremenski uvjeti kao posljedica klimatskih promjena” (točka 66. prijedloga dnevnog reda) u „Razorni požari niskog raslinja u Australiji: aktivacija programa RescEU”.
Govorili su Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ID-a, koja je obrazložila zahtjev, i Petros Kokkalis protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL-a za upisivanje, kao druge točke poslijepodnevnog dnevnog reda, izjava Vijeća i Komisije na temu „Prekomjerna upotreba snage od strane tijela zaduženih za provedbu zakona tijekom prosvjeda i mirnih prosvjeda”. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima će se glasovati u četvrtak 16. siječnja 2020.
Govorili su Anne-Sophie Pelletier, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, Beata Kempa, također se nadovezavši na riječi prethodne govornice, i Iratxe García Pérez protiv prijedloga o zaključenju rasprave podnošenjem prijedloga rezolucija.

Poimeničnim glasovanjem (220 za, 237 protiv, 24 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev kluba zastupnika ECR-a za upisivanje, kao druge točke poslijepodnevnog dnevnog reda, izjave Komisije na temu „Vladavina prava u Francuskoj, posebno nedavno nasilje protiv odvjetnika koji su prosvjedovali”. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima će se glasovati u četvrtak 16. siječnja 2020.
Govorila je Beata Kempa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je obrazložila zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Time je utvrđen plan rada.


13. Razorni požari niskog raslinja u Australiji i drugi ekstremni vremenski uvjeti kao posljedica klimatskih promjena (rasprava)

Izjava Komisije: Razorni požari niskog raslinja u Australiji i drugi ekstremni vremenski uvjeti kao posljedica klimatskih promjena (2019/2504(RSP))

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Hildegard Bentele, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Pär Holmgren, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sylvia Limmer, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petros Kokkalis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, nezavisna zastupnica, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki i Pernille Weiss.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel i Julie Ward.

Govorio je Maroš Šefčovič.

Rasprava je zaključena.


14. Prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodno kretanje (rasprava)

Izjava Komisije: Prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodno kretanje (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Tomas Tobé, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Heléne Fritzon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Karin Karlsbro, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Teuvo Hakkarainen, u ime Kluba zastupnika ID-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Edward Daubney, nezavisni zastupnik, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn i Moritz Körner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini i Antonius Manders.

Govorio je Maroš Šefčovič.

PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.


15. Jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu (rasprava)

Izjava Komisije: Jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Róża Thun und Hohenstein, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Liesje Schreinemacher, u ime Kluba zastupnika Renew-a, David Cormand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Virginie Joron, u ime Kluba zastupnika ID-a, Andżelika Anna Możdżanowska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec i Pilar del Castillo Vera.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová i Leszek Miller.

Govorio je Maroš Šefčovič.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: jedna od narednih sjednica.


16. Razlike u plaćama između muškaraca i žena (rasprava)

Izjava Komisije: Razlike u plaćama između muškaraca i žena (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Frances Fitzgerald, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sylvie Brunet, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner i Elisabetta Gualmini.

PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

Govorili su Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak i Robert Biedroń.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná i Isabel Carvalhais.

Govorila je Helena Dalli.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: druga plenarna sjednica u siječnju (siječanj II).


17. „Najprije stan” kao hitna mjera za rješavanje položaja beskućnika u Europi (rasprava)

Izjava Komisije: „Najprije stan” kao hitna mjera za rješavanje položaja beskućnika u Europi (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Dennis Radtke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dragoş Pîslaru, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Katrin Langensiepen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ID-a, Elżbieta Rafalska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Leila Chaibi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos i Bernhard Zimniok.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe i Sandra Pereira.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


18. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U skladu s člankom 172. Poslovnika jednominutne govore održali su sljedeći zastupnici koji su Parlament htjeli upozoriti na pitanja od velike političke važnosti.

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (predsjednik je dao pojašnjenje), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro i Sunčana Glavak.


19. Usvajanje zapisnika s ove sjednice

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika, o usvajanju zapisnika s ove sjednice Parlament će glasovati početkom poslijepodnevnog dijela naredne sjednice.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 646.106/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:21.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti