Indiċi 
Minuti
XML 129kPDF 254kWORD 74k
It-Tnejn, 13 ta' Jannar 2020 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill (Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Nirien devastanti fil-bush fl-Awstralja u avvenimenti estremi oħra tat-temp b'konsegwenza tat-tibdil fil-klima (dibattitu)
 14.Il-kriminalità organizzata transfruntiera u l-impatt tagħha fuq il-moviment liberu (dibattitu)
 15.Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli (dibattitu)
 16.Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri (dibattitu)
 17."Housing First", azzjoni urġenti biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-persuni mingħajr dar fl-Ewropa (dibattitu)
 18.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 19.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta l-Ħamis 19 ta' Diċembru 2019 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.02.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni rigward l-inċident li seħħ nhar l-Erbgħa li għadda fejn twaqqa' ajruplan Ukren f'Teheran, u esprima, f'isem il-Parlament, il-kondoljanzi tiegħu mal-familjari tal-176 vittma ta' dan l-inċidenti traġiku.

Il-Parlament osserva minuta silenzju bħala tifkira tal-vittmi.

°
° ° °

Intervent ta': Rasa Juknevičienė.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


5. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-gruppi PPE u ECR id-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ITRE: Beata Szydło minflok Geoffrey Van Orden

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Ioan-Rareş Bogdan minflok Gheorghe-Vlad Nistor

Dawn id-deċiżjonijiet jibdew ikollhom effett mill-ġurnata tal-lum.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

Karoline Edtstadler Għarrfet lill-President bil-ħatra tagħha bħala membru tal-gvern Awstrijak b'effett mis-7 ta' Jannar 2020.

Il-Parlament ħa nota li, skont l-Artikolu 7(1) tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali, din il-kariga mhijiex kompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew u, bi qbil mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, ikkonstata l-vakanza tas-siġġu tagħha b'effett mis-7 ta' Jannar 2020.

°
° ° °

B'segwitu tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tad-19 ta' Diċembru 2019, il-Parlament Ewropew ħa nota tal-elezzjoni ta' Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó u Antoni Comín i Oliveres, bħala Membri tal-Parlament Ewropew għal Spanja, b'effett mit-2 ta' Lulju 2019.

B'kunsiderazzjoni tad-deċiżjoni tal-Junta Electoral Central tat-3 ta' Jannar 2020 u b'segwitu tad-deċiżjoni tat-Tribunal Supremo tad-9 ta' Jannar 2020, il-Parlament ikkonstata l-vakanza tas-siġġu ta' Oriol Junqueras i Vies li tiddekorri mit-3 ta' Jannar 2020, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom ma jkunux ġew ivverifikati jew tkun ġiet deċiża tilwima eventwali, Antoni Comín i Oliveres u Carles Puigdemont i Casamajó huma Membri tal-Parlament Ewropew u tal-organi tiegħu bit-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tagħhom, kemm-il darba jkunu ddikjaraw minn qabel li ma jkunux qed jeżerċitaw funzjoni inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


7. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg u John Longworth ma baqgħux fil-kariga ta' membri mhux affiljati u aderew mal-Grupp ECR b'effett li jiddekorri mid-data 10 ta' Jannar 2020.

Carles Puigdemont i Casamajó u Antoni Comín i Oliveres għandhom jidħlu fil-kariga ta' membri mhux affiljati.


8. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill (Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, skont l-Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Kumitat JURI ddeċieda li jibda negozjati interistituzzjonali abbażi tal-pożizzjonijiet tal-Parlament fl-ewwel qari li ġejjin:

—   Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2019 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – pożizzjoni fl-ewwel qari P8_TA(2019)0411;

—   Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2019 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta’ atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – pożizzjoni fl-ewwel qari P8_TA(2019)0409;

—    Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – pożizzjoni fl-ewwel qari P8_TA(2019)0222;

—   Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Frar 2019 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – pożizzjoni fl-ewwel qari P8_TA(2019)0103;

—   Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Frar 2019 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – pożizzjoni fl-ewwel qari P8_TA(2019)0104.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2020 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kompjuterizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta’ oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet li ġejjin b'talba għal tweġiba orali segwita minn dibattitu ddaħħlu fl-aġenda (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   O-000048/2019 imressqa minn Irene Tinagli, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020 imressqa minn Lucy Nethsingha, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Oġġetti illeċiti prodotti bl-istampar 3D (B9-0002/2020).


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – rapport annwali 2018 (2019/2125(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni – rapport annwali (2019/2135(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja, għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew in-Norveġja, għall-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali (2019/2136(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar u r-Regolament (UE) Nru 904/2010 fir-rigward tal-kooperazzjoni amministrattiva u l-iskambju ta' informazzjoni għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-applikazzjoni korretta tal-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' ta' Jannar I 2020 (PE 646.106/PDOJ) tqassam.

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, Il-President ippropona l-modifika li ġejja (Artikolu 158 tar-regoli ta' Proċedura):

Il-Ħamis

It-titolu tad-dibattitu dwar “Il-Burundi, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti inkarċerati” (punt 60 tal-PDOJ) jinbidel għal “Il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni”.

Il-Parlament qabel ma' din il-proposta.

Barra minn hekk, Il-President irċieva t-talbiet għal modifiki li ġejjin:

It-Tnejn

Talba tal-Grupp PPE biex it-titolu tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar Il-kriminalità organizzata transfruntiera u l-impatt tagħha fuq il-moviment liberu” (punt 42 tal-PDOJ) jinbidel għal “Il-kriminalità organizzata transfruntiera u l-impatt tagħha fuq il-moviment liberu, il-każ ta' Malmö u Copenhagen”.
Interventi ta': Tomas Tobé, f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifika t-talba, u Iratxe García Pérez kontra t-talba.

B'VSI (187 vot favur, 258 kontra, 20 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba tal-Grupp ID biex it-titolu tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar “Nirien devastanti fil-bush fl-Awstralja u avvenimenti estremi oħra tat-temp b'konsegwenza tat-tibdil fil-klima” (punt 66 tal-PDOJ) jinbidel għal "Nirien devastanti fil-bush fl-Awstralja: attivazzjoni tal-programm RescEU".
Interventi ta': Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ID, li ġġustifikat it-talba, u Petros Kokkalis kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp GUE/NGL biex jiddaħħlu, bħala t-tieni punt fl-aġenda tal-waranofsinhar, dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar “Użu eċċessiv ta' forza mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi waqt protesti u dimostrazzjonijiet paċifiċi”. Id-dibattitu jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li tittieħed votazzjoni dwarhom fis-16 ta' Jannar 2020.
Interventi ta': Anne-Sophie Pelletier, f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, Beata Kempa, ukoll dwar l-affermazzjonijiet tal-kelliema preċedenti, u Iratxe García Pérez kontra l-proposta li d-dibattitu jingħalaq bit-tressiq tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

B'VSI (220 vot favur, 237 kontra, 24 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba tal-Grupp ECR biex tiddaħħal, bħala t-tieni punt fl-aġenda tal-waranofsinhar, dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar “L-Istat tad-dritt fi Franza, speċjalment il-vjolenza riċenti kontra l-avukati dimostranti”. Id-dibattitu jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li tittieħed votazzjoni dwarhom fis-16 ta' Jannar 2020.
Intervent ta': Beata Kempa, f'isem il-Grupp ECR, li ġġustifikat it-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


13. Nirien devastanti fil-bush fl-Awstralja u avvenimenti estremi oħra tat-temp b'konsegwenza tat-tibdil fil-klima (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Nirien devastanti fil-bush fl-Awstralja u avvenimenti estremi oħra tat-temp b'konsegwenza tat-tibdil fil-klima (2019/2504(RSP))

PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Hildegard Bentele f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli, f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Müller f'isem il-Grupp Renew, Pär Holmgren f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sylvia Limmer f'isem il-Grupp ID, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Petros Kokkalis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi Membru mhux affiljata, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki u Pernille Weiss.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel u Julie Ward.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Il-kriminalità organizzata transfruntiera u l-impatt tagħha fuq il-moviment liberu (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-kriminalità organizzata transfruntiera u l-impatt tagħha fuq il-moviment liberu (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Tomas Tobé f'isem il-Grupp PPE, Heléne Fritzon f'isem il-Grupp S&D, Karin Karlsbro f'isem il-Grupp Renew, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen f'isem il-Grupp ID, Charlie Weimers f'isem il-Grupp ECR, Martin Edward Daubney Membru mhux affiljat, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn u Moritz Körner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini u Antonius Manders.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Róża Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Liesje Schreinemacher f'isem il-Grupp Renew, David Cormand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Virginie Joron f'isem il-Grupp ID, Andżelika Anna Możdżanowska f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec u Pilar del Castillo Vera.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová u Leszek Miller.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali futura.


16. Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Frances Fitzgerald f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Brunet f'isem il-Grupp Renew, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Maximilian Krah f'isem il-Grupp ID, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner u Elisabetta Gualmini.

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

Interventi ta': Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak u Robert Biedroń.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná u Isabel Carvalhais.

Intervent ta': Helena Dalli.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: Sessjoni parzjali ta' Jannar II.


17. "Housing First", azzjoni urġenti biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-persuni mingħajr dar fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: "Housing First", azzjoni urġenti biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-persuni mingħajr dar fl-Ewropa (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Dennis Radtke f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Dragoş Pîslaru f'isem il-Grupp Renew, Katrin Langensiepen f'isem il-Grupp Verts/ALE, France Jamet f'isem il-Grupp ID, Elżbieta Rafalska f'isem il-Grupp ECR, Leila Chaibi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos u Bernhard Zimniok.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe u Sandra Pereira.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (il-President ippreċiża xi punti), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro u Sunčana Glavak.


19. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazjoni tal-Parlament fil-bidu tal-parti ta' waranofsinhar tas-sessjoni parzjali li jmiss.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 646.106/OJMA).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.21.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Skużati:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' April 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza