Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 7k
Tiistai 14. tammikuuta 2020 - Strasbourg

2. Kroatian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kroatian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (2019/2959(RSP))

Andrej Plenković (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Mislav Kolakušić.

Andrej Plenković käytti puheenvuoron.

Karlo Ressler käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, joka lisäksi kieltäytyi kahdesta sinisen kortin kysymyksestä, jotka hänelle halusivat esittää Luis Garicano ja Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti ja Sunčana Glavak.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič ja Juan Fernando López Aguilar.

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Ursula von der Leyen ja Andrej Plenković.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö