Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 7k
Dinsdag 14 januari 2020 - Straatsburg

2. Presentatie van het programma van de activiteiten van het Kroatische voorzitterschap (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het programma van de activiteiten van het Kroatische voorzitterschap (2019/2959(RSP))

Andrej Plenković (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, die eveneens weigert in te gaan op twee “blauwe kaart”-vragen van Luis Garicano en Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti en Sunčana Glavak.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič en Juan Fernando López Aguilar.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ursula von der Leyen en Andrej Plenković.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid