Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 7k
Marţi, 14 ianuarie 2020 - Strasbourg

2. Prezentarea programului de activități al președinției croate (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prezentarea programului de activități al președinției croate (2019/2959(RSP))

Andrej Plenković (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Nicolas Bay, în numele Grupului ID, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Mislav Kolakušić, neafiliat.

A intervenit Andrej Plenković.

A intervenit Karlo Ressler.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, care a refuzat, de asemenea, două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Luis Garicano și Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti și Sunčana Glavak.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”:: Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič și Juan Fernando López Aguilar.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

Au intervenit Ursula von der Leyen și Andrej Plenković.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate