Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2505(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0031/2020

Ingivna texter :

B9-0031/2020

Debatter :

PV 14/01/2020 - 3
CRE 14/01/2020 - 3
PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0006

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 14 januari 2020 - Strasbourg

3. Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet (2020/2505(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Alexandra Lesley Phillips, grupplös, och Esteban González Pons.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Jude Kirton-Darling, Caroline Voaden, som även avböjde en fråga (”blått kort”) från Geoffrey Van Orden; Christian Allard, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Geoffrey Van Orden; Hermann Tertsch, Sira Rego, Ann Widdecombe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld; Paulo Rangel, Claude Moraes, Pascal Durand, Terry Reintke, Carlo Fidanza, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Billy Kelleher, Scott Ainslie, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, som även avböjde en fråga (”blått kort”) från Robert Rowland; Gina Dowding, Richard Corbett, som även avböjde en fråga (”blått kort”) från Robert Rowland; Lucy Nethsingha, Ellie Chowns, Robert Rowland, Luis Garicano, Sheila Ritchie, som även avböjde en fråga (”blått kort”) från Robert Rowland; och Irina Von Wiese, som även avböjde en fråga (”blått kort”) från Robert Rowland.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, som även avböjde en fråga (”blått kort”) från Robert Rowland; Barbara Ann Gibson, Joachim Stanisław Brudziński och João Ferreira.

Talare: Michel Barnier (ledare för arbetsgruppen för förbindelser med Storbritannien) och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Guy Verhofstadt, Europaparlamentets samordnare för brexit, Manfred Weber, ordförande för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, ordförande för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, ordförade för Renew-gruppen, Philippe Lamberts och Ska Keller, medordförande för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan och Manon Aubry, medordförande för GUE/NGL, Antonio Tajani, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, om genomförande och övervakning om bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i avtalet om utträde (2020/2505(RSP)) (B9-0031/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 15.1.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.21.)

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy