Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 7k
Tiistai 14. tammikuuta 2020 - Strasbourg

7. Tilanne Iranissa ja Irakissa äskettäin kärjistyneiden tapahtumien jälkeen (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Tilanne Iranissa ja Irakissa äskettäin kärjistyneiden tapahtumien jälkeen (2020/2506(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski ja Sven Mikser.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Puheenvuorot: Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino ja Tonino Picula.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar ja Alexander Alexandrov Yordanov.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö