Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 7k
Utorak, 14. siječnja 2020. - Strasbourg

7. Stanje u Iranu i Iraku nakon nedavnog zaoštravanja situacije (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politikuIzjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Iranu i Iraku nakon nedavnog zaoštravanja situacije (2020/2506(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski i Sven Mikser.

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Govorili su Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar i Alexander Alexandrov Yordanov.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti