Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 6k
Otrdiena, 2020. gada 14. janvāris - Strasbūra

7. Stāvoklis Irānā un Irākā pēc nesenās konflikta eskalācijas (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Irānā un Irākā pēc nesenās konflikta eskalācijas (2020/2506(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski un Sven Mikser.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino un Tonino Picula.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar un Alexander Alexandrov Yordanov.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika