Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2125(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0051/2019

Внесени текстове :

A9-0051/2019

Разисквания :

PV 14/01/2020 - 9
CRE 14/01/2020 - 9

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0007

Протокол
XML 5k
Вторник, 14 януари 2020 г. - Страсбург

9. Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г. [2019/2125(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Isabel Wiseler-Lima представи доклада.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Изказаха се Eugen Tomac, от името на групата PPE, Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, и Charles Goerens, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Simona Baldassarre, от името на групата ID, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, който отказа също така въпрос „синя карта“ от Dolors Montserrat, Arba Kokalari, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster и Nacho Sánchez Amor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius и Mick Wallace.

Изказаха се Josep Borrell Fontelles и Isabel Wiseler-Lima.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 15.1.2020 г.

Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност