Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2125(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0051/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0051/2019

Συζήτηση :

PV 14/01/2020 - 9
CRE 14/01/2020 - 9

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0007

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

9. Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό — ετήσια έκθεση 2018 [2019/2125(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Η Isabel Wiseler-Lima παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Eugen Tomac, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrea Cozzolino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Simona Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dolors Montserrat, Arba Kokalari, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster και Nacho Sánchez Amor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius και Mick Wallace.

Παρεμβαίνουν οι Josep Borrell Fontelles και Isabel Wiseler-Lima.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου